ASSA ABLOY förvärvar andel i Agta Record

2010-10-18

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av 32,95 procent av aktierna i det schweiziska entréautomatikbolaget Agta Record från Somfy.

 

Agta Record är en väletablerad tillverkare av entréautomatik med huvudkontor i Fehraltorf, Schweiz. Företaget har 1 700 anställda och omsättningen 2009 uppgick till 222 MEUR.

 

- Förvärvet av andelen i Agta Record stärker ytterligare vår framgångsrika expansion inom entréautomatik. Vi stödjer Agta Records strategi och företagsledning och kommer att inleda diskussioner med majoritetsaktieägarna och övriga aktieägare om förvärv av de utestående aktierna, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

 

Priset för de förvärvade aktierna uppgår till 25 EUR per aktie och omfattar cirka 4,4 miljoner aktier. Förvärvet är villkorat av godkännande av konkurrensmyndigheterna.

 

 

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72