Inbjudan till presentation av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende andra kvartalet 2009 den 29 juli

2009-06-24

ASSA ABLOY-koncernen kommer att publicera delårsrapport avseende andra kvartalet 2009 onsdagen den 29 juli 2009 kl. 08.30 (CET). Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm kl. 10.00 (CET).
 
Presentation kommer också att sändas live på www.assaabloy.com
 
Program för investerarmötet och webbkonferensen onsdagen den 29 juli:
 
10.00     Presentation av Johan Molin, vd och koncernchef samt Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör. Du kan även ringa in på telefonnummer: +46 (0)8 50 520 270, +44 (0)208 817 9301 eller +1 718 354 1226
 
10.30     Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)
 
11.00     Investerarmötet/webbkonferensen avslutas
 
Presentationen kan laddas ner från www.assaabloy.com 30 minuter innan konferensen börjar.
 
En inspelning kommer att finnas tillgänglig i sju arbetsdagar efter telefonkonferensen på +44 (0)207 769 6425, kod: 1715720#
 
 
 
 
 
Mer information
Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51
 
 
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.