ASSA ABLOY, världsledare inom intelligenta dörrlösningar, firar 15 år av framgångsrik expansion

2009-11-09

Sedan ASSA ABLOY bildades den 8 november 1994 har koncernen expanderat framgångsrikt genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, vilket har förändrat bolaget från ett traditionellt låsföretag till ett modernt, multinationellt säkerhetsföretag inom intelligenta dörrlösningar. ASSA ABLOY är idag global marknadsledare i branschen.
 
- Var tionde låsköpare i världen idag väljer ett lås från ASSA ABLOY och vi fortsätter att växa. Efterfrågan på säkerhet och trygghet ökar ständigt i världen och vi har aldrig haft ett bredare produktprogram, en större marknadstäckning och så många nya innovativa produkter, säger Johan Molin, VD och koncernchef ASSA ABLOY.
 
Sedan ASSA ABLOY bildades har koncernens omsättning ökat från 3 till 35 miljarder. Antalet anställda är idag cirka 30 000 anställda jämfört med 4 700 anställda 1994. Rörelseresultatet har samtidigt ökat från 212 MSEK till 5 526 MSEK 2008, en ökning med 2 500 procent.
 
Under 2009 har ASSA ABLOY lanserat fler produkter än någonsin tidigare under koncernens historia. Det rör sig framför allt om de snabbväxande produktsegmenten elektromekaniska och elektroniska lås, passerkontroll, identifieringsteknologi och automatiska dörrar. Vid starten 1994 bestod produktutbudet till stor del av mekaniska säkerhetsprodukter som traditionella lås och handtag till entrédörrar.
 
- Nya teknikområden och innovativa produkter är de viktigaste källorna till organisk tillväxt, därför satsar vi hårt på forskning och utveckling. Investeringar i produktutveckling har ökat med mellan 10 och 20 procent per år under de senaste åren och idag arbetar nästan 1 000 utvecklingsingenjörer inom koncernen, säger Johan Molin.
 
ASSA ABLOY grundades när Securitas i Sverige och Metra i Finland slog samman sina låsverksamheter. Bolaget hade då verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.
 
Idag har koncernen egen verksamhet i 50 länder och försäljning runt om i hela världen.
ASSA ABLOY satsar på att öka närvaron på tillväxtmarknader i Asien, Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Försäljningen på dessa marknader kommer att stå för närmare 20 procent av koncernens totala försäljning.
 
- Vi kommer att fortsätta växa på samtliga marknader, men främst på de expansiva tillväxtmarknaderna. Vi räknar med att enbart Kina kommer att stå för nära 10 procent av vår totala omsättning nästa år.
 
Se även ASSA ABLOY historical timeline: http://www.assaabloy.com/en/com/About-ASSA-ABLOY/ASSA-ABLOY-in-brief/Timeline/
 
 
Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72