ASSA ABLOYs produktionsenhet i Barkan

2008-10-20

ASSA ABLOY förvärvade år 2000 det israeliska låsbolaget Mul-T-Lock. Bolaget har verksamhet i Israel och på västbanken. Mul-T-Lock grundades 1973 och verksamheten på västbanken startades 1984.
 
En oberoende rapport har klargjort det olämpliga i att dotterbolaget Mul-T-Lock bedriver produktion i Barkan på västbanken.
 
ASSA ABLOY har tagit intryck av rapporten rörande verksamheten i Barkan och har efter genomgång beslutat att se över situationen. En internutredning har tillsatts med uppdrag att undersöka förutsättningarna för en flytt av verksamheten.
   
 
Mer information
Ann Holmberg, Informationschef, tel: 08-506 485 54