ASSA ABLOY flyttar produktionsenheten från Barkan

2008-10-21

Med anledning av de frågor som inkommit under dagen avseende produktionsenheten i Barkan på Västbanken, och med hänvisning till gårdagens pressrelease, vill ASSA ABLOY göra följande klarläggande:
 
Att enheten skall flyttas råder det ingen som helst tveksamhet kring. Den interna utredningen arbetar endast med de praktiska förutsättningarna för flytten.
 
ASSA ABLOY vill också i sammanhanget påpeka att etableringen och grundinvesteringen gjordes 1984, mer än 15 år innan Mul-T-Lock förvärvades. Under ASSA ABLOYs tid som ägare av Mul-T-Lock har inte någon expansion skett och gjorda investeringar har huvudsakligen avsett ersättning av befintlig maskinpark.
 
ASSA ABLOY kan i sammanhanget bara beklaga att det internt inte uppmärksammats tidigare, under de åtta år som Mul-T-Lock funnits i koncernen, det olämpliga i att ha en produktionsenhet på Västbanken.
 
 
Mer information
Ann Holmberg, Informationschef, tel: 08-506 485 54