ASSA ABLOY förvärvar en majoritetspost i iRevo

2007-09-11

ASSA ABLOY har ingått ett avtal om att förvärva mer än 50% av aktierna i iRevo, ett företag som är noterat på Seoulbörsen och som är marknadsledande inom digitala dörrlås*.
 
ASSA ABLOY har nått en överenskommelse med ett antal av de större aktieägarna, inklusive Mr. Jae Hong Ha, iRevos grundare och VD, om att förvärva mer än 50% av kapital och röster i bolaget**.
 
iRevo har sedan det grundades 1997 vuxit snabbt och är idag Koreas största leverantör av digitala dörrlås med distribution huvudsakligen i Korea och Kina. Förvärvet bidrar till ASSA ABLOY-koncernen bl a genom dess marknadsledande ställning i Korea och tillgång till effektiva distributionskanaler för bostadsmarknaden, samt genom möjligheten att kunna dra fördel av ASSA ABLOYs globala distributionsnät.
 
iRevo-koncernen, som sysselsätter ca 200 anställda, förväntas under 2007 nå en konsoliderad omsättning på ca 55 miljarder KRW (60 MUSD). Priset för den förvärvade andelen av aktierna kommer att uppgå till ca 23 miljarder KRW (25 MUSD). Förvärvet förväntas ha en viss utspädningseffekt på vinst per aktie under 2007.
 
Slutförandet av förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännanden. Transaktionen beräknas vara slutförd inom en månad.
 
Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Åke Sund, Executive Vice President, Affärsutveckling, tel: 08-506 485 74
 
*  Ett digitalt dörrlås är ett lås som primärt öppnas genom användandet av en sifferkod. iRevo erbjuder också produkter som använder kontaktlösa kort, fjärrkontroll och/eller fingeravtryck som identifikationsmetod.
**  Det tidigare kravet i samband med budet den 25 juni uppfylldes inte och förvärvet var därför inte möjligt att genomföra enligt de aktuella villkoren.
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 11 september kl. 11.30.