Presentation av ASSA ABLOYs delårsrapport januari-juni 2007 den 9 augusti

2007-08-02

ASSA ABLOY-koncernen kommer att publicera delårsrapporten januari-juni torsdagen den 9 augusti 2007 kl. 08.00 (CET). Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm kl. 12.00 (CET).
 
Johan Molins presentation av det första halvårets resultat 2007 kommer också att sändas live på www.assaabloy.com.
 
Program för investerarmötet och webbkonferensen torsdagen den 9 augusti:
 
12.00 Presentation av det första halvårets resultat 2007 av Johan Molin, vd och koncernchef. Du kan även ringa in på telefonnummer: +46 (0)8 50 520 270, +44 (0)208 817 9301 eller +1 718 354 1226.
 
12.30 Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående telefonnummer).
 
13.00 Investerarmötet/webbkonferensen avslutas.
 
Presentationen (första halvårets resultat 2007) kan laddas ner från www.assaabloy.com en timma innan konferensen börjar.
 
En inspelning kommer att finnas tillgänglig i sju arbetsdagar direkt efter telefonkonferensen på +44 (0)207 769 6425, kod: 956697#.  
 
Mer information
Hedvig Wennerholm, Investor Relations Co-ordinator, tel: 08-506 485 51
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.