ASSA ABLOY förvärvar ledande kinesiskt låsföretag

2007-08-09

ASSA ABLOY har tecknat avtal om att förvärva 70% av Baodean-koncernen i Kina. Baodean tillverkar och marknadsför inbrottssäkra dörrlås och cylindrar, huvudsakligen för den kinesiska marknaden.
 
Baodean är en ledande tillverkare av inbrottssäkra lås och cylindrar i Kina. Företaget är idag ledande på den kinesiska marknaden för inbrottssäkra lås i segmentet för hög säkerhet och har utvecklat ett omfattande support- och servicenätverk.
 
"Kina är en strategiskt viktig marknad för ASSA ABLOY. Förvärvet av Baodean är ytterligare ett viktigt steg mot marknadsledarskap och snabb tillväxt i Kina", säger Johan Molin, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.
 
Baodean ligger i Zhejiangregionen, söder om Shanghai.
 
Omsättningen förväntas nå 300 MSEK under 2007 och företaget har 1 370 anställda. Bolaget kommer att konsolideras under tredje kvartalet 2007.
 
ASSA ABLOY förväntar sig att förvärvet kommer att bidra till vinst per aktie under 2007. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda myndigheter.
 
 
 

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 augusti kl. 08.00.