ASSA ABLOYs CrescendoTM Smart Card nu certifierat med "Works With Windows Vista"

2007-11-13

ASSA ABLOYs affärsenhet HID Global meddelar idag att företagets CrescendoTM Smart Card nu är kompatibelt med Windows Smart Card Framework Minidriver. ASSA ABLOYs Crescendo-kort stödjer dessutom alla fysiska passerkontroll-system.
 
Crescendo C200 har testats för kompatibilitet med datorer som kör operativsystemet Windows Vista och har nu försetts med logotypen "Works with Windows Vista". Kortet är också certifierat för användning med Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003. Företag kan nu på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt använda en enda behörighetstyp för både logiska och fysiska passerkontrollsystem.
 
- Genom att vårt standarderbjudande nu omfattar Windows Smart Card Minidriver, kan vi ge kunderna pålitlig och säker access, logisk såväl som fysisk, säger Denis Hébert, ansvarig för HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY.
 
- Jag är oerhört stolt över att HID Global, världsledande inom system för passerkontroll och säkert utfärdande av ID-kort, har lyckats uppfylla de stränga kraven i Microsofts certifieringsprogram. Tack vare Crescendo kan vi erbjuda en kostnadseffektiv lösning för logisk passerkontroll, som utnyttjar säkerhetsfunktionerna i Microsofts operativsystem, säger Johan Molin, vd och koncernchef för ASSA ABLOY.
 
Du kan läsa mer om Crescendo på www.hidcorp.com/crescendo.
 
Mer information
Elisabet Jonsson, Corporate Communications, tel: 08-506 485 54
 
® HID och Crescendo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HID Global i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken, servicemärken och produkt- eller servicebeteckningar är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 november kl. 08.00.