ASSA ABLOY samarbetar med Cisco för att tillföra dörren nätverksintelligens

2006-09-25

Bolagen presenterar konvergerande tekniker på ASIS-mässan i San Diego
 
ASSA ABLOY har ingått ett samarbete med Cisco Systems®, världsledande inom IP-nätverk. Bolagen ska tillsammans utveckla kompatibla tekniker för konvergens mellan fysiskt tillträde och logisk access. På ASIS-mässan i San Diego demonstrerar de två bolagen för första gången i USA en "nätverksdörr" som kombinerar ASSA ABLOYs nya låstekniksystem, Hi-O(TM) (Highly Intelligent Operation), och Ciscos patentsökta IP-baserade konvergerande teknik för behörighetskontroll.
 
Samarbetet syftar till att ASSA ABLOYs Hi-O-produkter ska samverka med Ciscos produkter för behörighetskontroll och att passersystem samt videoövervakning kan integreras i IP-nätverk. Integreringen ger högre fysisk säkerhet och nätverkssäkerhet samt en lägre total ägandekostnad till kundernas fördel.
 
Hi-O bygger på öppna standarder och plug-and-play-teknik, vilket underlättar installationen av elektroniska dörrkomponenter som lås, dörrsensorer, dörröppnare och smarta kort-läsare.
 
"Genom samarbetet med Cisco kan ASSA ABLOY tillgodose säkerhetsbehoven hos kunder som vill integrera systemen för fysiskt tillträde och logisk access", säger Ulf Södergren, CTO på ASSA ABLOY. "En förutsättning för detta är Hi-O-standarden, som gör att elektroniska dörrkomponenter nu för första gången kan kommunicera med varandra och integreras med företagets IT-nätverk. Kostnaderna blir lägre med den intelligenta dörren, eftersom installation och underhåll förenklas och driftsstörningar kan förutses".
 
"Cisco och ASSA ABLOY har liknande målsättningar. Vi har integrerat de främsta IT-metoderna och tillämpar dem på videoövervakning och elektroniska passersystem,"säger Mark Farino, chef för Ciscos affärsenhet Converged Secure Infrastructure. "Konceptet att anställda, med hjälp av sitt kort eller annan ID-handling, ska kunna få tillträde både till byggnaden och till utvalda nätverksresurser kommer att få stort genomslag hos kunder på många marknader. Genom samarbetet kan Cisco och ASSA ABLOY visa hur en dörr kan kopplas till ett intelligent nätverk med en konvergerande lösning".
 
I demonstrationen deltar förutom Cisco även andra av ASSA ABLOYs koncernbolag som Besam, HES, HID Global, Sargent och Securitron.
 
Demonstrationen av den "intelligenta dörren" på ASIS-mässan ger en första inblick i denna nya tekniktillämpning. Samarbetet innebär att Cisco och ASSA ABLOY tillsammans kommer att utveckla och marknadsföra interoperativa "nätverksdörrar".
 
Om Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) är världsledande inom nätverk för internet. Mer information om Cisco finns på http://www.cisco.com. Aktuella nyheter hittar du på http://newsroom.cisco.com.
 
För mer information, kontakta
 
Ulf Södergren, CTO ASSA ABLOY, tel + 46 506 485 10
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig ASSA ABLOY, tel: + 46 8 506 485 79