Teckningen av ASSA ABLOYs incitamentsprogram för ledande befattningshavare avslutad

2006-06-13

Anmälan till ASSA ABLOYs incitamentsprogram, Incentive 2006, för ledande befattningshavare har avslutats.
 
ASSA ABLOY har givit ut fyra konvertibla skuldebrev om totalt 38,4 MEUR till ett för ändamålet särskilt bildat bolag. Den genomsnittliga aktiekursen för mätperioden fastslogs under fem handelsdagar före den 10 juni 2006. Detta ger följande konverteringskurser:
 
Serie 2006/2011:1        SEK 134,53                 EUR 14,60
Serie 2006/2011:2        SEK 146,76                 EUR 15,90
Serie 2006/2011:3        SEK 158,99                 EUR 17,30
Serie 2006/2011:4        SEK 171,22                 EUR 18,60
 
Incitamentsprogrammet omfattar färre än 100 personer i cirka 15 länder. Programmet pågår till juni 2011 i linje med de konvertibla skuldebrevens förfallodag.
 
Utspädningseffekten för programmet, beräknad som den maximala ökningen i antalet aktier efter utspädning, kommer att uppgå till 0,6 procent av aktiekapitalet och 0,4 procent av totalt röstetal.
 
 
Mer information lämnas av:
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85

www.assaabloy.com
 
ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetlösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR.