ASSA ABLOY: VD Johan Molin deltar i incitamentsprogram och säljer aktier

2006-06-07

 ASSA ABLOYs VD och koncernchef Johan Molin har den 2 juni 2006 sålt 21 900 B-aktier i ASSA ABLOY för att finansiera sitt deltagande i det konvertibelbaserade incitamentsprogram ("Incentive 2006") som erbjuds ledande befattningshavare i ASSA ABLOY. Johan Molin äger efter transaktionen totalt 500 000 B-aktier i ASSA ABLOY. Därutöver har Johan Molin tilldelats andelar i Incentive 2006 motsvarande ytterligare cirka 210 000 B-aktier i ASSA ABLOY. 
 
Mer information lämnas av:
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79
Ann Holmberg, Informationschef, tel 08-506 485 54

ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, 107 23 Stockholm <br> Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetlösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR.