ASSA ABLOY HID har tecknat avtal om att förvärva Fargo Electronics Inc - ett världsledande företag inom system för säkert utfärdande av ID-kort

2006-05-23

 • Fargo Electronics Inc ("Fargo") är ett världsledande företag inom utveckling av system för säkert utfärdande av ID-kort, inklusive kortskrivare, kringutrustning och mjukvara
 • Marknaden för säker identifiering expanderar och användandet av RFID-baserade teknologier ökar alltmer, ett snabbt växande område där HID och Fargo har kompletterande styrkor
 • Förvärvet kommer att skapa förutsättningar för ett unikt erbjudande av produkter och service för säkert utfärdande av ID- och behörighetskort
 • Fargo förväntas uppnå en omsättning på över 90 MUSD under 2006 med en fortsatt stark EBIT-marginal
 • Köpeskillingen, exklusive räntebärande tillgångar, uppgår till 300 MUSD
 • Förvärvet av Fargo är villkorat av aktieägar- och myndighetsgodkännande och förväntas avslutas under slutet av tredje kvartalet 2006
 • Förvärvet förväntas ha en svagt utspädande effekt på vinst per aktie under 2006 och bidra till vinst per aktie under 2007
 •  
   
  Bakgrund
  Förvärvet är ett resultat av ett långvarigt samarbete mellan två framgångsrika säkerhetsföretag, HID och Fargo, samt deras ambition att utveckla möjligheterna inom området för säker identifiering.
   
  Marknaden för säker identifiering växer och förväntas öka avsevärt de närmaste åren mot bakgrund av den ökande osäkerheten i världen. Nya pass baserade på RFID teknologi (radio frekvens identifiering), nationella ID-kort och körkort samt stora amerikanska ID-kortsprogram illustrerar tillväxten i marknaden. Användandet av RFID-baserad behörighetskontroll som HIDs iClass ökar även snabbt inom den privata sektorn.
   
  Fargo
  Fargo, som grundades 1974, är ett världsledande företag inom utveckling av system för säkert utfärdande av ID-kort inklusive kortskrivare, kringutrustning och mjukvara. Bolaget har sålt över 120 000 system i USA och i mer än 80 länder. Fargo omnämndes 2004 av FORTUNE Small Business Magazine som ett av USAs snabbast växande företag.
   
  Fargo är den enda tillverkaren som erbjuder tre helt olika utskriftsteknologier - High-Definition Printing(TM) (reverse image), Direct-to-Card printing (dye-sublimation) och CardJet Printing(TM) technology (inkjet) för att möta kundernas behov på olika marknader. Fargo har en omfattande patentportfölj som skyddar dessa olika teknologier.
   
  En majoritet av Fargos verksamhet utgörs av försäljning av material för säker utskrift inklusive tonerkassetter, holografiska laminat och ett sortiment av blanka kort som även innehåller extra optiska säkerhetslösningar. Fargo utvecklar också mjukvara som är ämnad att förbättra säkerheten vid utfärdande av ID-kort.
   
  Fargo förväntas uppnå en omsättning på över 90 MUSD under 2006 med en fortsatt stark EBIT-marginal.
   
  Bolaget är beläget i Minneapolis, Minnesota där det har såväl sitt huvudkontor som sin produktionsanläggning. Bolaget har cirka 220 anställda. Fargo är noterat på NASDAQ.
   
  HID och Fargo
  En säker process för att hantera utfärdandet av kort för identifiering och passagekontroll blir en allt viktigare faktor inom alla säkerhetslösningar. Genom samgåendet mellan två av de mest respekterade företagen med kompletterande kunskaper och produkter, kan hela processen för utfärdande av kort för identifiering och passagekontroll göras säker. Detta inkluderar en säker hantering av det material som används, att processen för behörighetstilldelning inte utsätts för bedrägeri och att kortet inte kan manipuleras. Kontrollerad behörighet till kringutrustning, intelligent hård- och mjukvara som signalerar vid missbruk, och andra egenskaper som förbättrar säkerhetsprocessen kommer att skapa en ny standard för säkerhetsindustrin.
   
  Denna process har många likheter med den säkra process för utfärdande av patenterade nycklar vilken är en central del av ASSA ABLOYs verksamhet inom högsäkerhetscylindrar.
   
  Tidigare framställdes kort centralt i stora kvantiteter. Digitala utskriftsteknologier har möjliggjort trenden med personliga kort vilket gör det möjligt för kunderna att snabbt och enkelt framställa individuella kort. Härigenom möjliggörs en distribuerad hantering vilket ger en större kundnytta till en attraktiv kostnad. Förvärvet av Fargo gör det möjligt för HID att komplettera det centrala utfärdandet av kort med ett decentraliserat utfärdande i en kontrollerad och integrerad process. Fargo kommer att kunna dra nytta av HIDs globala marknadsorganisation för en fortsatt internationell expansion.
   
  Finansiella effekter
  Köpeskillingen, exklusive räntebärande tillgångar, uppgår till 300 MUSD. Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, netto efter uppskjuten skatteskuld, förväntas uppgå till 270 MUSD. Förvärvet förväntas ha en svagt utspädande effekt på vinst per aktie under 2006 och bidra till vinst per aktie under 2007.
   
  Förvärvet kommer att finansieras genom den befintliga kreditfaciliteten.
   
  Förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande och av godkännande av en majoritet av rösterna från Fargos aktieägare. Förvärvet förväntas avslutas under slutet av tredje kvartalet 2006.
   
  Telefonkonferens idag 12.30 (CET)
  Med anledning av förvärvet hålls idag en telefonkonferens klockan 12.30 (CET) med ASSA ABLOYs VD och koncernchef Johan Molin samt Vice koncernchef och Finansdirektör Göran Jansson.
   
  Telefonnumret är: +44 (0)207 162 0125 eller +46 (0)8 505 201 14. Det finns även möjlighet att lyssna på en inspelning av telefonkonferensen i efterhand på följande telefonnummer: +44 (0)207 031 4064 eller +46 (0)8 505 203 33, kod 706 645. 

  ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, 107 23 Stockholm <br> Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetlösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR.