ASSA ABLOY lånar 330 miljoner USD från institutionella placerare i USA

2005-05-23

- Placerarnas respons överträffade markant våra förväntningar, vilket tydligt visar hur vårt kassaflöde och stabiliteten i vår bransch uppfattas. Vi har nu en välstrukturerad finansiering med fördelaktiga villkor som balanserar våra affärsbehov under lång tid, säger Göran Jansson, vice koncernchef och ekonomi- och finansdirektör.
 
Ytterligare information
Bo Dankis, vd och koncernchef, tel.: 08-506 485 42
Göran Jansson, vice koncernchef och ekonomi- och finansdirektör, tel.: 08-506 485 72
Martin Hamner, ekonomi- och IR-ansvarig, tel.: 08-506 485 79
 

ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, 107 23 Stockholm <br> Besöksadress: Klarabergsviadukten 90 <br> Tel: 08-506 485 00 <br> Fax: 08-506 485 85 <br> www.assaabloy.com <br> <br> ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR.