JOHAN MOLIN NY VD OCH KONCERNCHEF I ASSA ABLOY

2005-10-28

Till ny VD har utsetts Johan Molin som tillträder den 1 december 2005. Han är sedan 2001 verksam som VD och koncernchef för industrikoncernen Nilfisk-Advance i Danmark. Johan Molin har under sin tid hos Nilfisk-Advance genomfört en framgångsrik "turnaround". Företaget omsätter 6 400 MSEK och är världsledande på industriella och kommersiella rengöringsmaskiner.
 
Under perioden 1983 till 2001 arbetade Johan Molin inom Atlas Copco koncernen, senast som President, Industrial Air Division, Belgien, en verksamhet med omsättning på 5 000 MSEK och 2 700 anställda. Johan Molin är 46 år och har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.
 
- Bo Dankis har arbetat i ASSA ABLOYs ledning sedan 1997 och svarat för mycket betydande insatser för koncernen, säger styrelsens ordförande Georg Ehrnrooth. Styrelsen har fortsatt fullt förtroende för Bo Dankis, men anser att koncernen nu behöver en ledare med en annorlunda profil. Såväl resultat som tillväxt fortsätter att utvecklas enligt plan. Med Johan Molin i ledningen finns goda förutsättningar att  öka den organiska tillväxten. Strategin står fast, men vi ser att kombinationen av det kunnande som finns i koncernen både när det gäller konventionell teknologi och nya avancerade lösningar ger oss potential att lyfta verksamheten till en ny nivå.
 
- Det tvååriga handlingsprogrammet "Leverage & Growth" avslutas enligt plan under fjärde kvartalet. Arbetet med att sänka kostnadsnivån genom produktivitetsförbättringar och ökad inköpssamverkan fortsätter enligt plan, vi räknar inte med några nya strukturreserver, fortsätter Ehrnrooth.  
 
Med anledning av detta hålls idag en telefonkonferens mellan klockan 08.30-09.00 där ASSA ABLOYs styrelseordförande Georg Ehrnrooth och tillträdande VD Johan Molin medverkar.
 
Telefonnummer för att ringa in till telefonkonferensen: +46 (0)8 505 201 14 eller +44 (0)207 162 0125. Konferensen finns tillgänglig att lyssna på i efterhand på följande telefonnummer: +46 (0)8 5052 0333 eller +44 (0)207 031 4064, kod 681348.
 
En separat telefonkonferens gällande kvartalsrapporten hålls idag klockan 12.00. Telefonnummer för att ringa in till telefonkonferensen: +46 (0)8 505 201 14 eller
+44 (0)207 162 0125.
 
 
Ytterligare information
 
Georg Ehrnrooth, Styrelseordförande ASSA ABLOY AB  +46 8 506 485 51.
 
För mer information angående Johan Molin hänvisas till vår hemsida www.assaabloy.com.

ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, 107 23 Stockholm <br> Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetlösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR.