ASSA ABLOY säljer Folger Adam Security

2004-08-24

Den avyttrade verksamheten har en årlig omsättning om 100 MSEK och transaktionen har en positiv effekt på ASSA ABLOYs rörelsemarginal. Försäljningen av Folger Adam Security Detention är en del i ASSA ABLOYs "Leverage and Growth-program" med syfte att utveckla koncernens styrka och skapa en bas för långsiktig och  lönsam tillväxt.
 
Folger Adam Security var en del i förvärvet av Intruder Security Group från Williams Plc i augusti 2000.
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, vice koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 

ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, <br> avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda <br> och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.