Kompletterande medlemmar utnämnda till ASSA ABLOYs Nomineringskommitté

2004-11-16

På ordinarie bolagsstämma 27 april 2004 valdes Georg Ehrnrooth, Melker Schörling och Gustaf Douglas till ledamöter av nomineringskommittén. Nämnda ledamöter fick i uppdrag att utse två representanter för de större institutionella aktieägarna att ingå i nomineringskommittén. I november utsågs Marianne Nilsson, Robur och Staffan Grefbäck, Alecta till medlemmar i nomineringskommittén inför bolagsstämman 2005.
                     
 
Ytterligare information lämnas av:
Mariann Eriksson, Manager Corporate Communications, tel: 08-506 485 54
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
                            
 
 

ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, <br> avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.