ASSA ABLOY: Svenskar tycker deras hem är otryggare än andra européer

2004-10-08

Sammanlagt har 7000 privatpersoner intervjuats i sju europeiska länder: Storbritannien, Frankrike, Polen, Tyskland, Spanien, Sverige och Holland. Resultatet ger en detaljerad bild av de känslor som människor i Europa i dag förknippar med sina hem och hemmets säkerhet.
 
Studien visar att 23 procent av svenskarna upplever sitt hem som mycket osäkert eller ganska osäkert, jämfört med ett genomsnitt på 16 procent för de sju länder som ingår i undersökningen. Svenskar som bor i förort och på landsbygden tycker att deras hem är mer osäkert än de som bor inne i städerna. Villaägare är mer oroliga än svenskar som bor i lägenhet.
 
Skillnaden mellan Sverige och Storbritannien är påfallande. Endast tre procent av britterna tycker att deras hem är mycket osäkert eller ganska osäkert.
 
Mörkare syn på framtiden
Undersökningen visar också att svenskarna har en något mörkare syn på utvecklingen: 63 procent av de tillfrågade svenskarna tror att antalet inbrott kommer att öka under de närmaste tio åren, jämfört med undersökningens genomsnitt på 50 procent. Även här visar det sig att svenskar som bor på landsbygden och i villa är lite mer pessimistiska än de som bor i lägenhet.
 
Svenskar går inte till polisen
Synen på polisens roll varierar kraftigt mellan länderna. I Sverige är det bara fem procent som skulle vända sig till polisen för att få råd. Däremot föredrar 68 procent av holländarna att vända sig till polisen med frågor om hemsäkerhet, jämfört med 27 procent som är den genomsnittliga siffran för hela undersökningen. Det vanligaste i Sverige är istället att man frågar sitt försäkringsbolag. Men även om försäkringsbolagen får många frågor så uppger var fjärde svensk att de inte vet var de ska vända sig med frågor om säkerhet i hemmet.
 
- Undersökningen visar att svenskar känner sig otrygga och inte vet vart de ska vända sig för att få information om säkerhetsfrågor. Vi har nu samlat säkerhetsinformation på hemsidan securitypoint.org, vilket är en början. Men vi behöver göra mer. Människor ska inte behöva känna sig otrygga i Sverige, säger Lars Asklöf, ansvarig för säkerhetsinformation på ASSA ABLOY Sverige AB.
 
Var tredje drabbad svensk gör ingenting
Inbrott leder inte alltid till högre säkerhet. Av de svenskar som drabbats av inbrott har en av tre, 33 procent, inte vidtagit några åtgärder för att förhindra ett nytt inbrott. Detta är nästan dubbelt så mycket som det europeiska genomsnittet, som är 17 procent. Britterna är mest handlingskraftiga. Endast 8 procent av britterna gjorde ingenting för att förbättra hemsäkerheten sedan de drabbats av inbrott.
 
Studien visar att de européer som känner sig trygga i sina hem har en mer positiv syn på brotts-utvecklingen i samhället liksom risken att själva drabbas av inbrott. De känner sig stoltare över sina hem och upplever att hemmet är en trygg plats för meningsfull samvaro med familj och vänner. Dessa européer förbättrar också säkerheten i hemmen för att minimera risken att drabbas av inbrott.
 
För ytterligare upplysningar, kontakta:
Lars Asklöf, Ansvarig säkerhetsinformation, SecurityPoint tel: 0705-21 13 06
Mariann Eriksson, informationschef ASSA ABLOY tel: 0706-87 33 31

SecurityPoint är ett internationellt initiativ av låskoncernen ASSA ABLOY. Syftet är att öka kunskapen om hemsäkerhet och att skapa ett forum och en faktabank för både yrkesmän och vetgiriga privatpersoner med intresse för säkerhetsfrågor. <br> <br> ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.