ASSA ABLOY DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2003

2003-08-07

 • Omsättningen uppgick till 5 930 MSEK (6 245), upp 6% i lokala valutor, - 2% organisk tillväxt
 • Resultat före skatt minskade med 16% för kvartalet och minus 7% för halvåret
 • Rörelsemarginalen, EBITA, var 13,0% (13,9) för kvartalet
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 577 MSEK för kvartalet och 1,142 MSEK för halvåret
 • Den nya organisationen har ökat aktivitetsnivån i koncernens omstruktureringsprocess
 •  


   
  Andra kvartalet
   
  Sex månader
   
   
  2003
  2002
  Förändr.
  2003
  2002
  Förändr.
  Omsättning, MSEK
  5 930
  6 245
  -5%
  12 054
  12 549
  -4%
  Varav:
   
   
   
   
   
   
  Organisk tillväxt
   
   
  -2%
   
   
  -1%
  Förvärv
   
   
  8%
   
   
  8%
  Valutaeffekt
  -691
   
  -11%
  -1 420
   
  -11%
  Rörelsemarginal, EBITA, %
  13,0
  13,9
  -
  13,4
  13,8
  -
  Just. för valuta och förvärv
   
  13,3
  -
   
  13,1
  -
  Resultat före skatt, MSEK
  407
  484
  -16%
  875
  944
  -7%
  Varav:
  Valutaeffekt
  -40
   
  -8%
  -93
   
  -10%
  Operativt kassaflöde, MSEK
  577
  866
  -35%
  1 142
  1 528
  -25%
  Vinst per aktie (EPS), SEK
  0,71
  0,84
  -15%
  1,53
  1,65
  -7%
  EPS exkl. goodwill, SEK
  1,34
  1,48
  -9%
  2,82
  2,93
  -4%
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

  Ytterligare information lämnas av <br> Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 <br> Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 <br> Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79 <br> <br> ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro. <br>