ASSA ABLOY förvärvar resterande aktier i Door Group, USA

2003-07-02

Köpeskillingen för resterande aktier och obetald utdelning uppgick till 80 miljoner USD. Förvärvet medför ytterligare goodwill om 60 miljoner USD, vilken är avdragsgill. Transaktionen har omgående en positiv effekt på vinst per aktie. ASSA ABLOY Door Group har utvecklats väl sedan joint venture-bolaget bildades 2001. Ett flertal synergibaserade förbättringar har åstadkommits.
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
               
 

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.