Bo Dankis, Group Vice President, tar över ASSA ABLOY

2003-02-06

- ASSA ABLOYs strategi ligger fast, konstaterar Bo Dankis. Skiftet på VD-posten innebär inte några förändringar på den punkten.
 
- Vi har skapat en global närvaro. Vi har kommit långt i arbetet med  att skapa en enad koncern med gemensamma värderingar och arbetssätt. Nu är det dags att i ännu större utsträckning fokusera på våra kunder och hur vi kan skapa värde för dem med ökad säkerhet, trygghet och bekvämlighet.
 
Bo Dankis är född 1954 och civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Han har haft ledande positioner inom internationella koncerner, bland annat som ansvarig för ABB i Japan. Bo Dankis började på ASSA ABLOY 1997 som ansvarig för ASSA ABLOY i Frankrike. År 1998 utsågs han till Group Vice President och blev ansvarig för ASSA ABLOY South Europe år 2000. 
 
- Inom ASSA ABLOY är lönsamhet, öppen kommunikation och utveckling av medarbetarna hörnstenar i ledarskapsfilosofin. Framtidens vinnande företagsledare är de som kan frigöra och mobilisera den positiva energin hos medarbetarna i deras organisationer, säger Bo Dankis.
 
Carl-Henric Svanberg kommer via styrelsen fortsätta att spela en viktig roll i ASSA ABLOY. Han kvarstår också som en betydande och långsiktig aktieägare.
 
- Jag har lett Assa-gruppen sedan 1990 och ASSA ABLOY sedan börsnoteringen 1994 och mitt hjärta klappar verkligen för det här företaget. Jag har nu fått en ny utmaning som jag vill anta. Koncernen står stark med en enad ledning och jag är övertygad om att ASSA ABLOY kommer att få en fortsatt god utveckling under Bo Dankis ledarskap, säger Carl-Henric Svanberg.
- Vi har alla följt Bo Dankis under ett antal år och styrelsen har tillsammans med hela ledningsgruppen ett stort förtroende för honom. Han har alla de förutsättningar och kvalifikationer som krävs för att fortsätta utveckla ASSA ABLOY. Det har han också konkret bevisat i de uppdrag han hittills haft inom vår koncern. Därför känns det tryggt och bra att det är han som tar över, säger Georg Ehrnrooth, styrelseordförande i ASSA ABLOY.
 
Samtidigt med den här förändringen har styrelsen beslutat att till vice verkställande direktörer utse Göran Jansson, CFO samt Clas Thelin, Group Vice President och ansvarig för ASSA ABLOY i Nordamerika.
 
 
                       
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.