ASSA ABLOYs förvärv av Nemef och Corbin från Black & Decker är godkänt och kommer att genomföras

2003-12-22

Förvärvet stärker koncernens position i Holland och Italien och inkluderar välkända varumärken som Nemef och Corbin.
 
Nemef i Apeldoorn, Holland tillverkar och säljer ett komplett utbud av lås och cylindrar. Nemef grundades i början av 1900-talet och är en av Europas ledande tillverkare av låshus. Corbin i Bologna, Italien tillverkar cylindrar och säljer lås och hänglås. Corbin grundades i början av 1960-talet, som en del av Corbin Russwin i USA, ett bolag som förvärvades av ASSA ABLOY år 2000.  
 
Förvärvspriset uppgår till 66 MEUR. Den goodwill som uppkommer i samband med förvärvet uppgår till cirka 40 MEUR. Förvärvet kommer att bidra till vinst per aktie från 2004.
 
ASSA ABLOY och Black & Decker har beslutat att dra tillbaka anmälan om förvärvet av DOM till den tyska konkurrensmyndigheten. Fortsatta diskussioner pågår mellan ASSA ABLOY och Black & Decker för att hitta en bra lösning för alla parter.

Ytterligare information lämnas av <br> <br> Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 <br> Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 <br> <br> ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, 107 23 Stockholm <br> Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> <br> ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.