ASSA ABLOY har tecknat en överenskommelse att förvärva majoritetsposten i Sokymat S.A.

2003-10-02

Förvärvet stärker ASSA ABLOY Identification Technology Groups position för lösningar inom  identifiering via radiofrekvens på den globala marknaden och för med sig viktiga synergier samt högteknologisk tillverkning och utveckling.
 
Bolaget är baserat i Granges, Schweiz med dotterbolag i Tyskland, Frankrike och Storbritannien och har viktiga handelsrelationer i hela världen.
 
Sokymats produkter är tillverkade med en effektiv och automatiserad produktionsprocess i en modern fabrik. Bolaget har en förväntad omsättning på 36 MCHF för 2003. Förvärvet påverkar vinst per aktie positivt från konsolidering.
 
ASSA ABLOY har även tecknat ett avtal med Åke Gustafson, grundare av Sokymat, att förvärva viktiga patent.
 
Transaktionen kommer att avslutas inom de närmaste veckorna.  

<br> Ytterligare information lämnas av <br> <br> Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 <br> <br> ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, SE 107 23 Stockholm <br> Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85 <br> Besöksadress: Klarabergsviadukten 90 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.