Styrelsen i ASSA ABLOY AB (publ) beslutar om nyemission

2002-05-30

Emissionen har genomförts av Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic AB som varit det enda medverkande emissionsinstitutet och har varit book-runner. Emissionen har skett genom en private placement till ett antal svenska och utländska institutionella investerare. Bolaget har genom emissionen tillförts kapital om 1,26 miljarder kronor, vilket, som tidigare angetts, avses användas för att finansiera bolagets förvärv av Besam AB. ASSA ABLOYs finansiella styrka återställs därmed. Ytterligare utnyttjande av bemyndigandet om att emittera aktier kommer endast att ske vid möjliga framtida förvärv.
 
Stockholm den 30 maj 2002
ASSA ABLOY AB (publ)
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef,  tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.