Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

2002-04-29

 
Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 1:00 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 3 maj 2002 och utbetalningen beräknas utsändas från Värdepapperscentralen VPC AB med början onsdagen den 8 maj 2002.
 
 
Ändring av bolagsordningen och val av revisor
Stämman beslutade ändra bolagsordningen så att inte endast namngivna revisorer, utan även registrerat revisionsbolag kan utses att revidera bolagets förvaltning och räkenskaper. Den före stämman sittande revisorn Anders Lundin blir framledes huvudansvarig representant för det av stämman valda revisionsbolaget, PricewaterhouseCoopers AB.
 
Stockholm den 29 april 2002
 
ASSA ABLOY AB (publ)
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef,  tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.