ASSA ABLOYs förvärv av Phillips i Mexiko nu genomfört

2001-09-18

 
Bakgrund
Phillips tillverkar ett komplett sortiment av låsprodukter i huvudsak för den mexikanska marknaden men har också viss export, framför allt till Latinamerika. Företagets huvudprodukt är utanpåliggande lås vilket är den vanligast förekommande låstypen i Mexiko.
 
Phillips ligger i  Mexico City och har ett omfattande nätverk av distributörer. Bolaget grundades 1959 och har cirka 2 500 anställda. Phillips visar god tillväxt och hög lönsamhet. ASSA ABLOYs andra verksamhet har också sin fabrik i Mexico City, det  finns synergier och tillväxtmöjligheter att tillvarata mellan de två företagen. 
 
Mexikanska konkurrensmyndigheter har godkänt förvärvet av Phillips och företagen kommer att konsolideras från 1 oktober 2001.
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel:  070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel:  070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 25 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.