ASSA ABLOY förvärvar Interlock i Nya Zeeland

2001-09-28

 
Interlock är Nya Zeelands ledande tillverkare och distributör av lås- och låsprodukter för fönster och dörrar. Bolaget har under många år utvecklat innovativa produkter och etablerat framgångsrik export till Japan, England och USA.
 
Interlocks styrka är dess innovativa produktutveckling samt väl utvecklade produktionsmetoder speciellt för OEM-segmentet. Interlock kommer att tillföra en rad säkerhetsprodukter för fönster till koncernens bolag i regionen.
 
Interlock har en försäljning om MNZ$ 60. Verksamheten har utvecklats väl under många år och visar hög lönsamhet. Bolaget har sin bas i Wellington med produktionsenheter i Auckland och Wellington. Det totala antalet anställda är 420.
 
Den goodwill som uppkommer i samband med förvärvet är skattemässigt avdragsgill och uppgår till MNZ$ 35. Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie från övertagandet.
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har cirka 25 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.