ASSA ABLOYs incitamentsprogram 200% övertecknat

2001-11-22

 
Programmet uppgår till 100 MEUR. ASSA ABLOY har givit ut fyra konvertibla skuldebrev om 25 MEUR styck till ett för ändamålet särskilt bildat bolag. Den genomsnittliga aktiekursen för mätperioden fastslogs under fem dagar före den 20 november 2001 till 148 SEK, med en eurokurs om 9.364 SEK, vilket ger en omräkningskurs på 15,8 EUR på det första konvertibla skuldebrevet. Det andra, tredje och fjärde konvertibla skuldebrevet ger en omräkningskurs om respektive 19 EUR (20% premie), 22,1 EUR (40% premie) och 25,3 EUR (60% premie).
 
Incitamentsprogrammet är 200 procent fulltecknat och över 4 000 anställda i mer än 15 länder har beslutat att delta.
 
Programmet pågår till november 2006 i linje med de konvertibla skuldebrevens förfallodag.
 
Utspädningseffekten kommer att uppgå till 1,39 procent av aktiekapitalet och 0,94 procent av totalt röstetal efter utspädning.
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har cirka 25 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.