ASSA ABLOYs förvärv av spanska TESA genomfört

2001-11-28

 
TESA ingick i Yalekoncernen som förvärvades under 2000. Myndigheterna i USA har dock avvaktat med sitt godkännande avseende TESA till dess bolaget avvecklat sin legotillverkning för säljarens hotellåsverksamhet. Detta har nu skett, godkännande har erhållits och förvärvet har genomförts.
 
TESA har sin huvudsakliga verksamhet i Irun i norra Spanien. Export till främst Central- och Latinamerika, Östeuropa, Frankrike och  Italien svarar för 55% av försäljningen. Dotterbolag i Mexiko och Frankrike ingår i förvärvet. Företaget är en ledande tillverkare av cylindriska lås och avancerade elektromekaniska produkter. Produktportföljen inkluderar ett komplett sortiment av lås och låsprodukter inklusive säkerhetsdörrar.
 
TESA har historiskt visat stabil tillväxt och god lönsamhet. Avskiljandet av hotellåsverksamheten kommer dock initialt att påverka lönsamheten negativt. Åtgärder har vidtagits. Synergier med andra företag inom gruppen, framförallt i Sydeuropa kommer att bidra till att återföra lönsamheten till historisk nivå.
 
"Det har varit en lång process för de anställda sedan det första meddelandet om våra nya ägare kom i mars 2000, till att vi slutligen har blivit en del av ASSA ABLOY-gruppen. Vi är mycket glada över att förvärvet nu är genomfört, och ser fram emot att utveckla affärer med våra nya systerbolag, säger José Agustin Telleria, VD TESA.
 
"TESA är en av ledarna i vår bransch i Sydeuropa. Det är ett välskött företag med mycket kunskap, tradition och stolthet. Deras närvaro i gruppen  kommer att stärka vår position i regionen och bidra till utvecklingen av strategiska produkter", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef ASSA ABLOY.
 
Förvärvspriset uppgår till 85 MGBP. Den goodwill som uppkommer i samband med förvärvet är skattemässigt avdragsgill och uppgår till cirka 600 MSEK. På grund av separationsprocessen från hotellåsverksamheten kommer förvärvet initialt att leda till utspädning av vinst per aktie men bidra positivt från 2003.
                       
 
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har cirka 25 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.