ASSA ABLOYs förvärv av Indala nu genomfört

2001-11-01

 
ASSA ABLOYs förvärv av Motorolas världsomspännande verksamhet för radiofrekvensiell identifierings-teknologi (RFID), Indala, har nu genomförts.
 
Indala är en väletablerad leverantör inom passerkontrollindustrin och har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien. Indala grundades 1985 och förvärvades av Motorola 1993. Produkterna överensstämmer till stor del med HIDs produktportfölj och utgörs av RFID-baserade kort och läsare för användning i passerkontrollsystem. Indala har en installerad bas av 60 miljoner kort och 1 miljon läsare. Verksamheten förväntas omsätta 25 MUSD i år med låg lönsamhet.
 
Förvärvet innebär goda möjligheter för synergier mellan Indala och HID. Den goodwill som uppkommer i samband med förvärvet är ytterst begränsad och skattemässigt avdragsgill. Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie från och med övertagandet.
 
Indala-verksamheten kommer att vara konsoliderad från 1 november 2001.
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har mer än 25 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.