ASSA ABLOY lanserar nytt Volvo Ocean Race projekt

2000-08-11

 
 
ASSA ABLOY har , genom en aktiv förvärvsstrategi under 90-talet, vuxit till den ledande låskoncernen  i världen. Förvärvet av internationella låsgruppen Yale tidigare i år är utan tvekan den strategiskt viktigaste händelsen i ASSA ABLOYs historia. Arbetet med att utveckla och sprida vision och värderingar, målsättningar och arbetssätt är på väg in i ett intensivt skede. Deltagandet med en egen båt i Volvo Ocean Race kommer att kunna stödja och väsentligt öka tempot i denna process.
 
Vidare arbetar de olika  bolagen inom ASSA ABLOY under lokala varumärken som ofta är över hundra år gamla och mycket välkända på sina respektive marknader. I takt med att koncernen utvecklar sin gemensamma slagkraft ökar behovet att ge ASSA ABLOY en global identitet där anställda världen över känner engagemang och stolthet. Med den globala media exponering som Volvo Ocean Race ger under lång tid skapas ett unikt verktyg för detta. 
 
- Det är en stor utmaning att samla alla olika företagskulturer runt om i världen. Utmaningen  vi står inför har mycket gemensamt med världens mest krävande kappsegling. Det behövs klara strategier, ett väl fungerande team och mängder av hårt arbete. Beslutet att delta i Volvo Ocean Race är  i första hand baserat på den interna nyttan, men även den externa exponeringen är av strategisk betydelse för vårt arbete, säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.
 
Låsbranschen är under förändring och omvärldens krav på säkerhet ökar . Kappseglingens bana, med stopp i tio hamnar, matchar perfekt ASSA ABLOYs huvudmarknader. ASSA ABLOY kommer vid varje hamnstop att genomföra lokala arrangemang för anställda och kunder för att  presentera och förankra såväl strategier och aktiviteter som nya produkter och säkerhetslösningar .
 
- ASSA ABLOY är det bästa tänkbara företag att samarbeta med i ett projekt av denna karaktär. Projektet kommer att kunna dra nytta av ASSA ABLOYs ledarskapsfilosofi. Tillsammans har vi förmåga att driva ett projekt i världsklass, säger Richard Brisius, Atlant Ocean Racing.
 
Atlant Ocean Racings grundare Johan Salén och Richard Brisius drev även det vinnande EF projektet under Whitbread 97/98. Atlant Ocean Racings filosofi går ut på att med ASSA ABLOYs behov som målsättning bygga det bästa möjliga teamet. Idag är Atlant Ocean Racing ensamma i världen att driva seglingsprojekt med denna filosofi. Tekniskt ansvarig för framtagandet av båten är Magnus Olsson, Whitbreadveteran och en av Sveriges mest kända seglare.
 
Volvo Ocean Race, före detta Whitbread, är världens hårdaste och längsta kappsegling. Under drygt nio månader passerar deltagarna fyra oceaner och fem världsdelar. Både båtar och besättningar utsätts för de stora påfrestningar, både vad gäller den hårda konkurrensen mellan elitidrottare och mötet med naturens starkaste krafter.
 
Starten går i Southampton i England 23 september, 2001. Därefter följer nio delsträckor med hamnstopp i Cape Town, Sydney, Auckland, Rio de Janeiro, Miami, Baltimore/Annapolis, La Rochelle, Göteborg och slutligen målgång i juni 2002 i Kiel.
 
 
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 alt. 070-510 05 51 eller
Åke Sund, Group Vice President, 08-506 485 74 alt. 070-667 00 74
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.se
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och
omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.