ASSA ABLOY har slutfört förvärvet av Yale Intruder Security

2000-08-30

 
Till följd av diskussioner med amerikanska konkurrensmyndigheten, har ASSA ABLOY skjutit upp förvärvet av det spanska bolaget Tesa SA med dotterbolag,  vars omsättning uppgår till cirka 700 MSEK. En mindre del av Tesa SAs försäljning består av komponenter till Tesa Entry Systems Inc. - ett företag som inte är inkluderat i förvärvet. Tesa Entry Systems Inc. producerar elektroniska hotellås system och konkurrerar med ASSA ABLOYs dotterbolag VingCard. ASSA ABLOY och Williams PLC har vidtagit åtgärder i syfte att erhålla godkännande för ASSA ABLOY att förvärva Tesa SA inom kort.
 
Enligt avtal har Williams PLC erhållit som dellikvid 19,8 miljoner aktier i ASSA ABLOY. Williams PLC har beslutat att inte sälja mer än 50% av aktierna inom de kommande tolv månaderna.
 
Förvärvet stärker ASSA ABLOYs fortsatta tillväxt av omsättning och  resultat. Förvärvet av Yale Intruder Security adderar 45% till den totala omsättningen samtidigt som kassaflödet påverkas klart positivt från start. Efter avyttring av kassaskåpsdelen förväntar ASSA ABLOY att divisionen under året kommer att omsätta ungefär 5 600 MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) på mer än 15%. Förvärvet inklusive årets emissioner förväntas vara neutralt vad gäller vinst per aktie för innevarande år samt 2001 . Lönsamheten bedöms kunna förbättras med 2-3% över en 3-4 årsperiod.
 
Båda grupperna har kompletterande styrkor och den geografiska överlappningen är liten. Möjligheterna till organisk tillväxt genom korsförsäljning inom den nya koncernen är omfattande. På nya marknader finns en ökande efterfrågan på bättre lås och högre säkerhet. ASSA ABLOY har en stark position genom sina försäljningsbolag i Östeuropa och Sydostasien och Yale Intruder Security är ledande i Kina, Sydafrika och Sydamerika. Inom det elektromekaniska området kommer den nya koncernen att kunna dra nytta av gemensam forskning och utveckling och därigenom skapa en ökad innovationskraft och snabbare framtagning av nya produkter.
 
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  eller 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.com
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och
omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.