Försäljning av personalkonvertibler i ASSA ABLOY

2000-06-26

De återköpta konvertibla skuldebreven har nu sålts till ett mindre antal institutionella placerare via Crédit Agricole Indosuez Chevreux Nordic, efter konvertering till aktier. Avyttringen avser 2 942 624 aktier och inbringar 524,2 MSEK. Ingen nämnvärd resultatpåverkan uppkommer efter reserveringar för finansiella engångskostnader i samband med förvärvet av Yale Intruder Security. 
Samtliga konvertibla skuldebrev 1995/2000 har härigenom konverterats till aktier.
 
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.se
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och
omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.