Press release från ASSA ABLOY

2000-11-17

 
Jag har ägt aktierna sedan koncernen bildades 1994 då jag gjorde hela investeringen med lånade medel. Sedan dess har jag årligen ökat belåningen för täckande av räntekostnader och förmögenhetsskatt. Mitt motiv för avyttringen av denna mindre del är uteslutande att framdeles uppnå en stabil balans mellan mina löpande intäkter och kostnader. Jag har samtidigt uppnått en rimlig riskspridning i mina innehav.
 
Tidplanen för avyttringen är vald uteslutande med hänsyn till insiderlagstiftningens restriktioner och den nyligen avgivna delårsrapporten.
 
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 070-510 05 51
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.com
 
               
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 20 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 18 miljarder kronor.