ASSA ABLOY förvärvar HID - världsledare inom beröringsfri identifiering för passersystem

2000-11-06

 
Bakgrund
Ett traditionellt låssystem är ett mekaniskt passersystem bestående av identifiering - nyckeln och blockering - låset. I ett elektroniskt passersystem sker identifieringen genom kort och kortläsare och blockeringen med hjälp av det elektromekaniska låset.
 
Den elektroniska identifieringen har hittills saknats i ASSA ABLOYs produktportfölj av mekaniska och elektromekaniska lås. Det har dock blivit allt viktigare och mer intressant att nå en ledande position även i detta segment. 
 
De framsteg som görs inom mobiltelefoni respektive elektronik skapar möjligheter för utvecklingen av intelligenta och även fjärrkontrollstyrda lås. Teknologin för beröringsfri radiofrekvensiell identifiering är kärnan i en sådan utveckling.
 
 
HID
Hughes Identification Devices (HID) startade 1991 som ett dotterbolag till Hughes Aircraft Company. HID köptes1995 genom en management buy-out med Citicorp Venture Capital som finansiär. Köpet leddes av före detta direktörer från IBM och Hughes.
 
HID är kända för sin starka innovativa förmåga och för sin utveckling av spetsteknologi. Företaget har gjort omfattande investeringar i forskning och utveckling, framför allt inom radiofrekvensiell identifieringsteknologi, RFID, som till stor del är skyddad av patent. Av alla passersystem som säljs i världen idag är idag 70% baserade på beröringsfri läsning av vilken  HIDs marknadsandel uppgår till 40%.
 
HIDs omsättning förväntas uppnå MUSD 100. Den genomsnittliga tillväxten under de senaste sex åren uppgår till 50%. Marknaden för elektroniska passersystem växer med 10-15% årligen och HID har samtidigt stadigt vunnit marknadsandelar med sin egen teknologi. Under perioden har företaget visat hög vinst och starkt kassaflöde med en vinstmarginal väl i nivå med de företag ASSA ABLOY förvärvat inom det elektromekaniska området de senaste åren. HID förväntas fortsätta visa god vinst tack vare tillväxten inom marknaden för passersystem och lanseringen av nya produkter baserade på deras RFID teknologi.
 
Företagets huvudkontor ligger i Irvine, California och Forsknings- och utvecklingscentret i Denver, Colorado. Det finns även en tillverkningsenhet i North Haven, Connecticut och ett antal försäljningskontor utomlands. Antalet anställda uppgår till 350.
 
 
Pro forma effekter
Köpeskillingen uppgår till MUSD 250 med en tilläggsköpeskilling om MUSD 30, beroende på vinstförbättringen nästa år. Genom förvärvet uppstår en goodwill på MUSD 215. Förvärvet är kassaflödespositivt från start. Effekten på vinsten per aktie förväntas vara neutral eller svagt negativ under 2001 för att sedan bidra positivt från och med 2002.
 
Förvärvet av HID kommer att finansieras genom den befintliga syndikerade lånefaciliteten.
  
Förvärvet förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd.
  
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  eller 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 20 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 18 miljarder kronor.