ASSA ABLOY förvärvar dansk låsgrossist

1999-09-15

 
 
Ruko övertar aktiemajoriteten sommaren år 2000 och resterade del kan förvärvas till ett fast pris 2003. Poul Sloth,VD för Sloth & Co, fortsätter som VD i bolaget medan Carl Trock, VD för A/S Ruko kommer att överta posten som styrelseordförande redan innevarande månad. Sloth & Co grundades 1921 av bolagets nuvarande ägares farfar. Bolaget har 25 anställda och en beräknad omsättning för 1999 på 100 miljoner danska kronor.
  
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-698 85 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.se
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda
och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.