ASSA ABLOYs nyemission tecknad till 99,8%

1999-07-12

 
Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 28 522 403, varav 1 676 164 aktier av serie A och 26 846 239 aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 314 335 437 SEK och antalet aktier till 314 335 437, varav 18 437 812 aktier av serie A och 295 897 625 aktier av serie B. genom full konvertering av ASSA ABLOYs konvertibla förlagslån 1995/00 och 1997/02 kan antalet aktier komma att öka med upp till 9 864 412 till maximalt 324 199 849.
 
De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholms Fondbörs från och med den 21 juli 1999.
  
 
__________________
 
 
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.se
                               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.
Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.