Tyska konkurrensmyndigheten godkänner ASSA ABLOYs förvärv av effeff

1999-06-10

 
__________________
 
 
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.se
                               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda och förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.