ASSA ABLOY har träffat principöverenskommelse om förvärv av 89% av aktierna i Mul-T-Lock i Israel

1999-12-20

 
Mul-T-Lock är Israels största tillverkare av lås, låscylindrar och säkerhetsdörrar. Låsdelen svarar för knappt halva omsättningen och visar hög lönsamhet och tillväxt. Under de senaste 10 åren har omfattande investeringar gjorts inom låstillverkningen och bolaget förfogar idag över en toppmodern produktionsanläggning. Mul-T-Lock har ett brett och starkt produktprogram, inte minst inom segmentet högsäkerhetslås och hänglås för privatmarknaden. Här har bolaget nått goda framångar på ett antal exportmarknader, däribland England och USA. Försäljningen av dessa produkter går i första hand genom låssmeder respektive Gör-Det-Själv-varuhus och genom förvärvet av Mul-T-Lock stärker ASSA ABLOY sin ställning inom dessa viktiga och växande distributionskanaler. Mul-T-Locks övriga verksamhet omfattar främst tillverkning av säkerhetsdörrar, en verksamhet som visar förlust men som är under omstrukturering och nästa år förväntas visa ett positivt resultat. 
 
Mul-T-Lock grundades 1973 av nuvarande VD Avraham Bahry och börsnoterades 1990. Huvudägaren Avraham Bahry har sedan börsintroduktionen ägt 30% av aktierna i bolaget och har nyligen förvärvat ytterligare 59% av bolaget. En principöverenskommelse om att förvärva Avraham Bahrys aktier har nu träffats. Övertagandet förväntas ske under första kvartalet 2000 och bolagets egna kapital beräknas uppgå till 57 MUSD. Priset (för ett skuldfritt bolag) förväntas uppgå till en nivå som svarar mot omsättningen.
 
Mot bakgrund av den omstrukturering som pågår inom dörrtillverkningen, beräknas förvärvet bidra till koncernens vinst per aktie först 2001.
 
                                   
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485  52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.se
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda och
förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.