ASSA ABLOY förvärvar låsdistributörer i Sverige och i Kanada

1999-12-27

 
 
Förvärv av Arrow Lock Mfg. (Canada) Inc.
ASSA ABLOYs nordamerikanska organisation förvärvar genom ASSA ABLOY Canada Ltd.,  Arrow Lock Mfg. (Canada) Inc. för att ytterligare stärka sin position på den kanadensiska marknaden. Arrow Canada är oberoende distributör till ASSA ABLOY-ägda Arrow Lock i New York. Bolaget har sedan starten 1994 framgångsrikt etablerat Arrows varumärke på den kanadensiska marknaden. Bolaget förväntas 1999 omsätta drygt 1,5  MCAD.
 
Övertagande förväntas ske under första kvartalet 2000 varpå de två bolagen konsolideras. Förvärven bidrar till ASSA ABLOYs vinst per aktie från och med 2000. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till cirka 30 MSEK.
 
 
 
 
                                                                                               
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.se
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda och
förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.