Skadeståndsansvar för VingCard gentemot underleverantör enligt juryutlåtande i Texas

1999-11-17

 
VingCard beslutade om uppsägning av underleverantörsavtalet efter långvariga kvalitetsproblem hos den amerikanska underleverantören.
 
Enligt juryutlåtandet skulle VingCard betala ett skadestånd å cirka 12,5 miljoner dollar.
 
Rättegången pågår fortfarande. Med beaktande av juryns utlåtande beräknas domaren i målet ta ställning till skadeståndskravet om cirka tre veckor.
 
VingCards amerikanska advokater har under hela processen bedömt VingCards legala position som mycket stark och risken för betydande skadestånd mycket liten. Om domstolen likväl följer juryns uppfattning kommer VingCard därför att överklaga domen till nästa instans.
 
 
                                   
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 alt. 070-510 05 51,
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72,
Mikael Ekdahl,  advokat och styrelsens sekreterare, tel. 070-977 7203
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.se
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda och
förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.