ASSA ABLOY STÄRKER SIN STÄLLNING YTTERLIGARE INOM ELEKTROMEKANISK LÅSNING

1998-07-27

 
  • Marknadsledande med hög lönsamhet
  • Ett viktigt förvärv i arbetet med att stärka trenden mot högre säkerhet
  • Securitron adderar kunskap och produkter inom ett expansivt marknads segment i USA såväl som i Europa
  • Nya distributionskanaler för elektromekaniska låsprodukter
ASSA ABLOYs amerikanska verksamhet förvärvar Securitron Magnalock Corporation, den ledande tillverkaren av magnetiska lås och elektromekaniska panikreglar i USA.
 
Förvärvet av Securitron innebär ett viktigt komplement till koncernen, då det adderar en betydelsefull grupp av elektromekaniska låsprodukter samtidigt som det öppnar nya distributionskanaler för dessa produkter i allmänhet.
 
Marknaden för elektromekaniska låsprodukter är det snabbast växande segmentet inom låsmarknaden som helhet då dessa produkter är viktiga komponenter i alla elektroniska säkerhetssystem. Marknaden för magnetiska lås är mest utvecklad i USA, men nya innovativa produkter och ett ökat användande av integrerade säkerhets- och elektroniska passerkontrollsystem kommer gradvis att öka betydelsen för dessa produkter även i Europa.
 
Securitron ligger i Reno, Nevada, och har cirka 100 anställda. Bolaget har en hög lönsamhet. Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie fr o m 1999. Vinsten per aktie för 1998 kommer inte att påverkas. Omsättningen för 1998 beräknas uppgå till 19 MUSD. Förvärvet ger en goodwill om cirka 15 MUSD.
 
Förvärvet förutsätter godkännande av amerikanska konkurrensmyndigheter.
 
ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en omsättning överstigande 8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 10 000. ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromekaniska och elektroniska lås samt hotellås. Koncernen har marknadsledande positioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien, Rumänien och USA samt en världsledande ställning inom området för hotellsäkerhet.
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 070-510 05 51, eller Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-748 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90