Assa Abloy Stärker Sin Position I Kanada

1998-11-23

 
ABLOY Canada har varit en oberoende agent för ABLOY under 30 år med ansvar för den Kanadensiska marknaden. Genom förvärvet stärker ASSA ABLOY sin position ytterligare inom högsäkerhetssegmentet i Kanada. Ett segment som visar stark tillväxt.
 
ABLOY Canada förväntas under 1998 omsätta 2,8 MCAD. Företaget med huvudkontor i Montreal har 20 anställda. Goodwill beräknas uppgå till 1 MCAD.
  
  
                       
ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en omsättning överstigande 8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 10 000. ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromekaniska och elektroniska lås samt hotellås. Koncernen har marknadsledande positioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien, Rumänien, Mexiko och USA samt en världsledande ställning inom området för hotellsäkerhet.
                       
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 070-510 05 51
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-748 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
  http://www.assaabloy.se