Förvärv av SECURITRON MAGNALOCK genomfört

1998-10-26

 
Securitron Magnalock Corporation är den ledande tillverkaren av magnetiska lås och elektromekaniska panikreglar i USA.
 
Förvärvet av Securitron innebär ett viktigt komplement till koncernen, då det adderar en betydelsefull grupp av elektromekaniska låsprodukter samtidigt som det öppnar nya distributionskanaler för dessa produkter i allmänhet.
 
Marknaden för elektromekaniska låsprodukter är det snabbast växande segmentet inom låsmarknaden som helhet då dessa produkter är viktiga komponenter i alla elektroniska säkerhetssystem. Marknaden för magnetiska lås är mest utvecklad i USA, men nya innovativa produkter och ett ökat användande av integrerade säkerhets- och elektroniska passerkontrollsystem kommer gradvis att öka betydelsen för dessa produkter även i Europa.
 
Securitron Magnalock kommer att konsolideras från 22 oktober 1998.
 
ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en omsättning överstigande 8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 9 500. ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromekaniska och elektroniska lås samt hotellås. Koncernen har marknadsledande positioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien och USA samt en världsledande ställning inom området för hotellsäkerhet.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
 
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90