ASSA ABLOYs DOTTERBOLAG VINGCARD STÄRKER SIN VÄRLDSLEDANDE POSITION INOM HOTELSÄKERHET GENOM FÖRVÄRV AV ELSAFE

1997-06-02

------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://www.cisionwire.se/assa-abloy/r/assa-abloys-dotterbolag-vingcard-starker-sin-varldsledande-position-inom-hotelsakerhet-genom-forvarv-av-elsafe,c9431735 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/7333/9431735/135160.pdf Pressmeddelande (PDF)