ASSA ABLOY SLUTFÖRHANDLAR OM FÖRVÄRV AV DEN FRANSKA LÅSKONCERNEN VACHETTE OCH STÄRKAR VÄSENTLIGT SIN POSTION I EUROPA

1997-04-16

------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://www.cisionwire.se/assa-abloy/r/assa-abloy-slutforhandlar-om-forvarv-av-den-franska-laskoncernen-vachette-och-starkar-vasentligt-sin-postion-i-europa,c9431744 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/7333/9431744/135167.pdf Pressmeddelande (PDF)