ASSA ABLOY HAR INNGÅTT AVTAL AVSEENDE FÖRVÄRV AV VACHETTE

1997-04-30

------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://www.cisionwire.se/assa-abloy/r/assa-abloy-har-inngatt-avtal-avseende-forvarv-av-vachette,c9431742 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/7333/9431742/135165.pdf Pressmeddelande (PDF)