Val och utnämning av revisionsfirma

/global/scaled/1990x866x0x84x1000x435/Global-Press-and-News-News-2019-HK_office.jpg

ASSA ABLOY har nu påbörjat processen att välja och utse den revisionsfirma som från och med räkenskapsåret 2020 skall ansvara för revision av ASSA ABLOY AB och en väsentlig andel av legala enheter inom ASSA ABLOY-koncernen.

För de revisionsfirmor som har för avsikt att lämna in en offert, vänligen skicka en skriftlig avsiktsförklaring senast den 22 mars 2019. 

För ytterligare information, kontakta Ekonomi- och finansdirektör Erik Pieder, telefon: 08 506 485 72.