Integritetsmeddelande – Sociala Medier

ASSA ABLOY är måna om att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande beskriver hur ASSA ABLOY behandlar och använder de personuppgifter vi får från dig via våra kanaler i sociala medier.

I detta integritetsmeddelande framgår även hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlar ASSA ABLOY genom sina sociala medier

ASSA ABLOY samlar in och behandlar persondata som du själv har delat med dig av på sociala media kopplat till oss. Du kan dela persondata med oss på följande sätt:
- Direkt kommunikation (om du lägger upp inlägg på våra sociala medier eller om du kontaktar oss genom privata meddelanden)
- Indirekt kommunikation (T.ex. om du taggar ASSA ABLOY i dina inlägg på sociala medier)

Hur och varför kommer ASSA ABLOY använda dina persondata

Syftet med vår behandling av persondata kopplat till direkt kommunikation är för att möjliggöra för oss att kommunicera med dig, som kund, kopplat till din kommunikation riktad mot ASSA ABLOY. Laglig grund för behandlingen är vårt berättigade intresse att förse tjänster och support till dig som kund hos ASSA ABLOY. Eftersom behandlingen av persondata är begränsad och att du frivilligt kontaktat oss genom en av våra sociala medie-plattformar har ASSA ABLOY dragit slutsatsen att vårt berättigade intresse av att behandla dessa persondata i syfte att förse tjänster och support till våra kunder har företräde över din personliga integritet. 

ASSA ABLOY behandlar persondata kopplat till indirekt kommunikation i syfte att skydda ASSA ABLOY:s varumärke, förebygga bedrägligt beteende och för att supportera existerande klienter och kunder. Behandlingen av indirekt kommunikation baseras på vårt berättigade intresse. Eftersom behandlingen av persondata är begränsad och att persondata frivilligt delas via inlägg på sociala medier så har ASSA ABLOY dragit slutsatsen att vårt berättigade intresse av att behandla dessa persondata i syfte att skydda ASSA ABLOY:s varumärke, förebygga bedrägligt beteende och supportera existerande klienter och kunder har företräde över din personliga integritet.

Överföring av personuppgifter

Dina persondata kommer inte delas utanför ASSA ABLOY förutom i de fall där det står klart att användaren inte följt de sociala media-plattformarnas användarvillkor. Om vi identifierar ett brott mot användarvillkoren kommer ASSA ABLOY rapportera detta till den berörda plattformen för vidare utredning.

Hur länge sparar ASSA ABLOY dina personuppgifter

ASSA ABLOY sparar dina personuppgifter så länge det krävs för att uppnå syftet för vilket de samlades in. När syftet har uppnåtts sparas dina persondata i ytterligare 30 dagar innan de raderas.

Regler för ASSA ABLOY:s sociala medier

Kommentarer från sociala medie-användare som refererar till ASSA ABLOY, inlägg på ASSA ABLOY:s sociala medier (av användare), och liknande, reflekterar inte nödvändigtvis ASSA ABLOY:s åsikter. ASSA ABLOY ansvarar inte för riktigheten i de inlägg och kommentarer som rör ASSA ABLOY på sociala medier.

Dina rättigheter

För mer information angående dina rättigheter, se sektion 5 i ASSA ABLOY:s Integritets meddelande 

Kontaktinformation

ASSA ABLOY AB, org. nr 556059-3575, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, och begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska adresseras till
ASSA ABLOY AB
att: ASSA ABLOY DPM
Box 703 40, SE-107 23 Stockholm

eller gc.privacy@assaabloy.com


Om du har ett klagomål på ASSA ABLOY:s behandling av dina personuppgifter kan du rapportera detta till behörig tillsynsmyndighet för ASSA ABLOY:s behandling av personuppgifter, Datainspektionen.

 

Integritetsmeddelande – Sociala Medier, version 1.0, 18 september 2019