Skuldstruktur

Extern finansiering, balans slutet av Kv 4 2018

 ValutadagFörfallodag  
US PP 2012-08-09 2019-08-09 USD 25
US PP 2005-05-16 2020-05-16 USD 70
US PP 2012-08-09 2022-08-01 USD 150
US PP 2012-08-09 2024-08-09 USD 75

       
GMTN 2015-01-23 2019-01-23 USD 10
GMTN 2014-02-27 2019-08-27 USD 50
GMTN 2014-09-08 2019-09-24 USD 20
GMTN 2017-11-27 2019-11-27 EUR 50
GMTN 2013-02-27 2020-02-27 EUR 50
GMTN 2016-12-05 2020-06-05 AUD 20
GMTN 2015-09-08 2020-09-08 EUR 70
GMTN 2013-11-20 2020-11-20 EUR 35
GMTN 2012-12-10 2020-12-10 EUR 30
GMTN 2014-02-27 2021-02-26 USD 50
GMTN 2018-04-25 2021-07-26 SEK 500
GMTN 2016-08-26 2021-08-26 USD 10
GMTN 2014-10-01 2021-10-01 EUR 15
GMTN 2018-02-22 2022-02-22 USD 20
GMTN 2014-03-24 2022-03-24 EUR 50
GMTN 2017-04-25 2022-04-25 USD 10
GMTN 2017-06-27 2022-06-27 EUR 10
GMTN 2017-07-12 2022-07-12 USD 5
GMTN 2018-03-13 2023-03-13 EUR 15
GMTN 2018-10-25 2012-10-25 EUR 20
GMTN 2013-11-20 2023-11-20 USD 25
GMTN 2018-11-08 2023-11-08 USD 100
GMTN 2018-12-18 2023-12-18 USD 100
GMTN 2017-05-30 2024-05-30 USD 20
GMTN 2017-07-05 2024-07-05 USD 30
GMTN 2016-09-16 2024-09-16 EUR 100
GMTN 2015-02-25 2025-02-25 EUR 50
GMTN 2013-03-11 2025-03-11 EUR 30
GMTN 2018-06-04 2025-06-04 EUR 50
GMTN 2018-06-05 2025-06-05 EUR 30
GMTN 2016-12-15 2025-12-15 USD 50
GMTN 2012-02-15 2027-02-15 EUR 30
GMTN 2018-02-15 2027-02-15 EUR 50
GMTN 2017-06-28 2027-06-28 NOK 300
GMTN 2017-10-12 2027-10-12 NOK 200
GMTN 2017-10-04 2029-10-04 EUR 28
GMTN 2017-10-19 2029-10-19 EUR 26
GMTN 2018-03-01 2030-03-01 EUR 30
GMTN 2015-04-17 2030-04-17 EUR 70

Större bankfinansieringar, balans slutet av Kv 4 2018

LångivareValutadag LöptidValuta Belopp 
EIB 2011-11-29 2019-11-29 EUR 18
EIB 2016-04-07 2019-04-09 USD 17
EIB 2011-11-29 2021-05-31* EUR 37
EIB 2016-04-07 2023-04-07* USD 120
NIB 2013-12-20 2019-12-01 EUR 55
NIB 2013-12-20 2021-12-01 EUR 55
*Lånet är amorterande med start november 2016. I tabellen har lånets snittförfallodag angivits.

I tillägg till ovanstående bankfaciliteter har ASSA ABLOY en revolverande kreditfacilitet (RCF) om 900 MEUR med koncernens 14 relationsbanker med förfall den 15 juni 2020.