Skuldstruktur

Extern finansiering, balans slutet av Kv 3 2017

 ValutadagLöptid  
US PP 2006-12-21 2018-12-21 USD 122
US PP 2012-08-09 2019-08-09 USD 25
US PP 2005-05-16 2020-05-16 USD 70
US PP 2012-08-09 2022-08-01 USD 150
US PP 2012-08-09 2024-08-09 USD 75
GMTN 2014-03-12 2018-03-12 EUR 50
GMTN 2011-06-21 2018-06-21 SEK 500
GMTN 2014-09-05 2018-09-05 USD 10
GMTN 2013-10-23 2018-10-23 EUR 30
GMTN 2015-01-23 2019-01-23 USD 10
GMTN 2014-02-27 2019-08-27 USD 50
GMTN 2014-09-08 2019-09-24 USD 20
GMTN 2013-02-27 2020-02-27 EUR 50
GMTN 2016-12-05 2020-06-05 AUD 20
GMTN 2015-09-08 2020-09-08 EUR 70
GMTN 2013-11-20 2020-11-20 EUR 35
GMTN 2012-12-10 2020-12-10 EUR 30
GMTN 2014-02-27 2021-02-26 USD 50
GMTN 2016-08-26 2021-08-26 USD 10
GMTN 2014-10-01 2021-10-01 EUR 15
GMTN 2014-03-24 2022-03-24 EUR 50
GMTN 2017-04-25 2022-04-25 USD 10
GMTN 2017-06-27 2022-06-27 EUR 10
GMTN 2017-07-12 2022-07-12 USD 5
GMTN 2013-11-20 2023-11-20 USD 25
GMTN 2017-05-30 2024-05-30 USD 20
GMTN 2017-07-05 2024-07-05 USD 30
GMTN 2016-09-16 2024-09-16 EUR 100
GMTN 2015-02-25 2025-02-25 EUR 50
GMTN 2013-03-11 2025-03-11 EUR 30
GMTN 2016-12-15 2025-12-15 USD 50
GMTN 2012-02-15 2027-02-15 EUR 30
GMTN 2017-06-28 2027-06-28 NOK 300
GMTN 2015-04-17 2030-04-17 EUR 70

Större bankfinansieringar, balans slutet av Kv 3 2017

LångivareValutadag LöptidValuta Belopp 
EIB 2011-11-29 2017-11-29 EUR 18
EIB 2016-04-07 2018-04-09 USD 17
EIB 2011-11-29 2020-05-30* EUR 73
EIB 2016-04-07 2022-10-22* USD 137
NIB 2013-12-20 2019-12-01 EUR 55
NIB 2013-12-20 2021-12-01 EUR 55
*Lånet är amorterande med start november 2016. I tabellen har lånets snittförfallodag angivits.

I tillägg till ovanstående bankfaciliteter har ASSA ABLOY en revolverande kreditfacilitet (RCF) om 900 MEUR med koncernens 14 relationsbanker med förfall den 15 juni 2020.